Připojení

Otázky
· Co je to Wi-Fi ?
· Co mi toto připojení přinese, proč bych to dělal ?
· Jak se můžu připojit ?
· Jak to funguje ?
· Jaká je stabilita připojení ?

Odpovědi
· Co je to Wi-Fi ?

Wi-Fi je zkratka pro termín Wireless Fidelity (bezdrátová reprodukce). Jedna se tedy o název druhu bezdrátové sítě, která funguje na bezlicenčním pásmu o frekvenci 2,4 a 5GHz. Technicky se jedná o standard IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11ab případně 802.11g pro vysokorychlostní bezdrátové přenosy. Tato sít umožňuje uživatelům snadné připojení k internetovým službám a jejich plné využití.

· Co mi toto připojení přinese, proč bych to dělal ?

Zde je několik konkrétních důvodů, proč se připojit do naší sítě:

* nejvýhodnější cenové podmínky pro nepřetržité on-line připojení
* nemusíte čekat na pomalé připojení, jste stále připojeni on-line
* nemusíte brát ohled na časová pásma dne (špička, mimo špičku)
* vždy fixní měsíční cena za poskytované služby
* už se nemusíte omezovat či čekat na odpolední nebo noční hodiny
* žádné vázané smluvní podmínky na několik let dopředu
* kdykoli lze snadno a rychle provést změnu těchto služeb (telefonát či e-mail)
* žádné datové, časové či jiné omezení
* neblokujete telefonní linku a neomezujete možné příchozí hovory
* zobrazení internetových stránek či práce s e-mailem je rychlejší
* je možné si zvolit (navýšit) rychlost internetu dle individuálních požadavků

· Jak se můžu připojit ?

Kontaktujte nás telefonicky či emailem. Následně po vzájemné domluvě provedeme u Vás přeměření našeho signálu a posouzení možností připojení k síti. Pokud měření proběhne bez problémů, pak Vám dodáme potřebný HW splňující požadované specifikace pro danou přípojku a provedeme samotnou instalaci.

· Jak to funguje ?

Jedná se o klasickou ‚počítačovou síť‘, kde je místo metalických spojů (‚drátů‘) použito spojení bezdrátové. Připojení k této bezdrátové síti se realizuje pomocí KJ (komunikační jednotky) připojené k PC a směrové antény nasměrované na jeden z centrálních bodů sítě. Samotné propojení těchto jednotlivých prvků je realizováno kabelem a také správným nastavením (konfigurací) PC. Vyžaduje to tedy jen onu jedinou podmínku,a to aby bylo možné nasměrovat anténu na jeden z centrálních bodů sítě.

· Jaká je stabilita připojení ?

Bezdrátové připojení k internetové síti poskytuje uživatelům za menší měsíční náklady stejnou stabilitu připojení jako klasické připojení kabelem.