Ohrazenice

Ohrazenice a okolí

Orientační pokrytí signálem z vysílače v ul. Trnovská