Dukla

Sídliště Dukla a okolí

Orientační pokrytí signálem z vysílače v ul. SKN

Orientační pokrytí signálem z vysílače v ul. ČSA